Welcome To English Club

                                          English Club  /  Afternoon Session 2011

                                                              Evaluation

 

 

Name

IC No

Class

Remark

HILLARY TENGKU 

 

971106136427

2A1

 

CLEMENT TANG

 

971023136683

2A2

 

CLARENCE WONG

 

971018135909

2A3

 

RONALD UMPI 

 

970331135995

2A2

 

FEDENAND JEMUT 

 

 -

2A2

 

KUNG KUI HONG 

 

981103135989

1A9

 

JACKSON HII

 

-

1A5

 

 JACKY LING

 =

 1A4

 

 

                                           English Club  /  Afternoon Session 2012

                                                              Evaluation

 

 

Name

IC No

Class

Remark

Desmond Wong 

Colin Kiu Qi Song

 

Tiong Meng Jin

 

Jonanthan Tiong

 

Ngieng Seng Jing

 

Lim Kian Liang


Chiew Toh Jun


Kelvin Wong


Austin Carroll


Lemmannuel Raphael


Benjamin Chiew Fang Zher


Jason Tiong


Adam Loh


Anselm Lee


Chan Liang Wen


Jackie Tiong


Benson Yeu Zhi Wei


Gary Ngu Yii Jun


Ling Jing Kai


Ngieng Sen Fon


Stephen Chiew Chung Han


Teng How Cheng


Kung Kui Hong9811031359892A2

Wong Fei Ming


Jackson Hii Neng Jie


Didi Yu


Alvin Yeo


Liong King Seng


Vic Kee


Kelvin Chiew


Desmond Ting


Voog. Make a website.