Welcome To English Club

 

English Club  /  Afternoon Session 2011

 

                                                                   Member List

 

 

No

Name

                  Class

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 8

 

Hillary Tengku

 

 

Clement Tang

 

 

Clarence Wong

 

 

Ronald Umpi

 

 

Fedenand Jemut

 

 

Kung Kui Hong

 

 

 Jackson Hii

 

Jacky Ling

2A1

 

 

2A2

 

 

2A3

 

 

2A2

 

 

2A2

 

 

1A9

 

 

1A5

 

P1

 

 

 

 

English Club  /  Afternoon Session 2012

 

                                                         Member List

 

 

 No

 Name

                  Class

 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 Desmond Wong

 Colin Kiu Qi Song

 Tiong Meng Jin

 Jonathan Tiong

 Ngieng Seng Jing

 Lim Kian Liang

 Kung Kui Hong

 Wong Fei Ming

 Jackson Hii Neng Jie

 Didi Yu

 Alvin Yeo

 Liong King Seng

 Vic Kee

 Chiew Toh Jun

 Kelvin Wong

 Austin Carroll

 Lemmannuel Raphael

 Benjamin Chiew Fang Zher

 Jason Tiong

 Adam Loh

 Anselm Lee

 Chan Liang Wen

 Jackie Tiong

 Benson Yeu Zhi Wei

 Gary Ngu

 Ling Jing Kai

 Ngieng Sen Fon

 Stephen Chiew Chung Han

 Teng How Cheng

 Kelvin Chiew

 DesmondTing

2A2

1A8

2A3

1A8

2A6

1A8

2A2

2A2

2A4

2A4

2A4

2A4

2A6

1A1

1A1

1A5

1A5

1A6

1A6

1A7

1A7

1A7

1A7

1A8

1A8

1A8

1A8

1A8

1A8

1A7

1A8

 

 

 

 

 

 

Voog. Make a website.